Meer informatie, bel 0162-68 26 09Home
De Biesbosch is nu ongeveer 10.000 hectare groot.

De Biesbosch bestaat uit...

De Biesbosch bestaat uit:

  • 5.000 hectare bouwland
  • 600 hectare heeft men in gebruik genomen voor spaarbekkens voor drinkwatervoorziening.
  • 3.400 hectare is griend- en rietland
  • 1.000 hectare is water

Voor uitgebreide informatie kunt u natuurlijk voor vertrek in het Biesbosch Informatie centrum terecht.