Meer informatie, bel 0162-68 26 09Home
In het jaar 1421 is de Biesbosch ontstaan door de St. Elisabet's vloed.

Het ontstaan van de Biesbosch

St. Elisabet's vloed

Voor de St. Elisabet's vloed was de Biesbosch normaal polderland en heette toen “De Grote- of Zuid-Hollandse Waard”. 

In het jaar 1421 heeft er een grote dijkdoorbraak plaatsgevonden. Dit was op de plaats waar nu ongeveer de Moerdijkbruggen liggen. Omdat men toen in de Hoekse- en Kabeljouwse twisten zat ontbraken er geldmiddelen om de dijken spoedig te herstellen. Zodoende is er in de loop der tijd een grote binnenzee ontstaan. 

Ebslib

De Maas en Waal stroomde door de binnenzee en brachten zand mee, door dat zand zijn er zandplaten ontstaan.

Het water ging ieder getijde twee meter op en neer. Dit kwam omdat het in open verbinding stond met de zee. Toch was het zoet water. Met ieder getij zette er een laagje ebslib op de zandbanken af. De zandbanken werden vruchtbaar en er gingen biezen op groeien. Biezen is een echte waterplant. En zo is de naam Biesbosch ontstaan. 

Van zandbank naar Biesbosch

De zandbanken werden steeds hoger en hoger. Uiteindelijk werden de zandbanken te hoog voor de biezen want deze waterplant moet praktisch altijd in het water staan. Er ging vervolgens riet op groeien. Nog wat later verdween het rietgewas en ging men er een griend in telen. Dit zijn wilgenbossen. Toen het land in de loop van de tijd nog wat hoger was geworden werden de grienden omdijkt en de struiken eruit gerooid en zo zijn de eerste polders ontstaan.