Meer informatie, bel 0162-68 26 09Home
Schuilen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tweede wereld oorlog en de Biesbosch

Het verzet en onderduikadres

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er veel verzetsrijders en onderduikers in de Biesbosch gezeten. Het gebied was hiervoor uiterst geschikt omdat de Duitsers de weg niet wisten in dit onherbergzame gebied met eb en vloed. Bovendien was er geen economisch gewin te behalen. 

Duitse krijgsgevangenen

Midden 1944 werd er door een aantal onderduikers een verzetsgroep geformeerd en begon met het krijgsgevangen maken van Duitsers die via de Biesbosch vanuit het zuiden naar het noorden vluchtten. Pas maanden later werden 76 krijgsgevangenen overgedragen aan de Poolse bevrijders in Drimmelen.

Linie crossers

Tijdens de laatste oorlogswinter werd volop tussen het al bevrijde zuiden en het nog bezette noorden "gecrosst": heen en weer gependeld. Enerzijds om schaarse medicijnen naar bezet gebied over te brengen; anderzijds om bijvoorbeeld mensen die in gevaar waren in veiligheid te brengen.